Onderwijs met ontmoeting

Door kinderen op jonge leeftijd in contact te brengen met mensen met een beperking, gaan zij de omgang met hen normaal vinden. In plaats van te staren naar iemand die anders is, zullen ze op die persoon durven afstappen.

Nuwenhuys organiseert twee keer per jaar het project ‘Samen op Verhaal Komen op Nuwenhuys’. We koppelen kinderen uit het regulier onderwijs aan kinderen uit het speciaal onderwijs. Samen verkennen ze elkaars leefwerelden, met Nuwenhuys als decor.

Samen op Verhaal komen op Nuwenhuys

Gedurende een periode van vier weken komen de kinderen een aantal keer bij elkaar. Eerst krijgen de kinderen van het reguliere onderwijs een voorlichting over ‘kinderen met een beperking’. De eerste kennismaking tussen de kinderen vindt plaats op de school van het speciale onderwijs. Daarna werken de kinderen samen aan het maken van materialen die tijdens het verhaal nodig zijn. Tot slot wordt het verhaal samen verteld en ervaren op Landgoed Nuwenhuys.

ontmoeting mensen met en zonder beperking

Onderstaande filmpjes zijn een ontroerend beeldverslag van de kersteditie 2019 van het project Samen op Verhaal Komen op Nuwenhuys. Met dank aan alle kinderen in de hoofdrol!

mensen met en zonder beperking