Vertrouwenspersoon

Niemand werkt alleen. Ook op Nuwenhuys heb je te maken met andere mensen zoals collega’s, vrijwilligers, klanten, leveranciers. Soms verloopt deze samenwerking niet prettig. En kan dit zelfs leiden tot gezondheidsklachten of conflicten. Het is fijn als je hier vertrouwelijk met iemand over kunt spreken en het op de voor jou juiste manier kunt oplossen. Want wij willen dat iedereen zich veilig voelt op Nuwenhuys!

Als je bij ons te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen (zoals bijvoorbeeld pesten, intimidatie of uitsluiting) en je hierover met iemand wilt praten, dan kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon via het email adres: vertrouwenspersoon@nuwenhuys.nl

Onze vertrouwenspersoon, Janet van Zoest,  behandelt alle hulpvragen in strikte vertrouwelijkheid. Bij haar kan je anoniem je verhaal kwijt en zij helpt je om te bepalen wat je hiermee wilt. Hoe je het kan oplossen.  Ze neemt het probleem niet van je over, maar kan je wel ondersteunen. Bijvoorbeeld bij het voeren van een gesprek met de betrokkene. Of bij het indienen van een officiële klacht, als je daartoe besluit. Als vertrouwenspersoon staat ze naast je, onvoorwaardelijk. En neemt pas zelf actie als  jij daar mee instemt.