Vertrouwenspersoon

Niemand werkt alleen. Ook op Nuwenhuys heb je te maken met andere mensen zoals collega’s, vrijwilligers, klanten, leveranciers. Soms verloopt deze samenwerking niet prettig. En kan dit zelfs leiden tot gezondheidsklachten of conflicten. Het is fijn als je hierover vertrouwelijk met iemand kunt spreken en het op de voor jou passende manier kunt oplossen. Want wij willen dat iedereen zich veilig voelt op Nuwenhuys!

Als je bij ons te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen (zoals bijvoorbeeld pesten, intimidatie of uitsluiting) en je hierover met iemand wilt praten, dan kan je contact opnemen met de vertrouwenspersoon via telefoonnummer: 06 2030 92 91

Onze vertrouwenspersoon, Theo de Bruyn,  behandelt jouw hulpvraag in strikte vertrouwelijkheid. Bij hem kan je je verhaal kwijt. Hij helpt je met het bepalen van wat je kunt doen om het op te lossen. Hij neemt het probleem niet van je over, maar ondersteunt je wel. Bijvoorbeeld bij het voeren van een gesprek met de betrokkene. Of bij het indienen van een officiële klacht, als je daartoe besluit. Als vertrouwenspersoon staat hij naast je, onvoorwaardelijk. En hij neemt pas zelf actie als jij daar mee instemt.

Wanneer je liever een gesprek hebt met een vrouwelijke vertrouwenspersoon, zorgt Theo daarvoor. Ook heeft Theo een eigen bespreekruimte (dus niet op Nuwenhuys) waar je met hem de gesprekken kunt voeren.