Doneren of sponsoren?

Met uw financiële bijdrage maakt u veel mensen blij: medewerkers met een beperking, bezoekers met en zonder een beperking en ook uzelf!

blije Philip

Dankzij de gulle giften van vermogensfondsen, particulieren en bedrijven zijn de inrichtingskosten van de Vlaamse Schuur gedekt. Wij zijn hen heel dankbaar voor de vliegende start die zij ons hebben gegeven.

Uw donatie is welkom op rekening nummer: NL40TRIO 0338 8230 34. Op naam van Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys.

  • We zijn nu aan het sparen voor muziekinstrumenten en interactieve speeltoestellen voor buiten.
  • Nuwenhuys organiseert activiteiten die de ontmoeting tussen mensen met en zonder een beperking mogelijk maken. Deze zijn gratis voor de deelnemers. Uw bijdrage helpt de kosten hiervan te dekken.

Wilt u sponsor van Nuwenhuys worden?

Wilt u donateur van Nuwenhuys worden?

Onze stichting heeft de ANBI status.