Doneren

Wanneer u de doelstelling van landgoed Nuwenhuys een warm hart toedraagt en een bijdrage wilt leveren aan de bloei van onze sociale onderneming, is uw donatie bijzonder welkom. Nuwenhuys betaalt geen erf- en schenkbelasting. Uw donatie komt dus voor 100% goed terecht.

U kunt doneren via een eenmalige gift of een periodieke gift. Een periodieke gift is voor 100% aftrekbaar van de belasting. U kunt uw eenmalige gift in veel gevallen ook aftrekken van de belasting. Hoe dat precies zit, leest u in dit document.

Eenmalige donatie

U kunt eenvoudig éénmalig doneren door uw donatie over te maken naar: Stichting Maatschappelijke Activiteiten Nuwenhuys. Bankrekening: NL40TRIO 0338 8230 34

Periodieke gift

U kunt Nuwenhuys op structurele basis steunen met een periodieke gift. Vanaf € 120,- per jaar treedt u toe tot Het Nuwenhuys Genootschap. We houden de leden van het Nuwenhuys Genootschap op bijzondere wijze op de hoogte van de activiteiten van Nuwenhuys.

Wanneer u een periodieke gift wilt doen, maakt u gebruik van dit formulier. Per email stuurt u een scan van beide delen naar Nuwenhuys. Daarna ontvangt u uw exemplaar met daarop het transactienummer ondertekend terug.

Alvast heel erg bedankt namens team Nuwenhuys.