Nieuws

Put your money where your mouth is

Als social impact ondernemer van een zorginstelling én een inspirerende vergaderlocatie sta ik voor de uitdaging om het mensen zo makkelijk en leuk mogelijk te maken om hun geld, tijd en energie te investeren in het maken van sociale impact op onze inspirerende vergaderlocatie. De continuïteit van onze maatschappelijke activiteiten hangt namelijk af van de inkomsten uit de vergaderzaal. Jij helpt mij deze uitdaging aan te gaan door je reacties op onderstaande vragen met me te delen. En daarmee maak je ook direct social impact😊

Wat mag Medemenselijkheid kosten? Wat is onze inspirerende vergaderlocatie met social impact jou waard?

“Put your money where your mouth is.”

Ik vind dit een prachtige uitspraak. Het spoort je aan om met een actie in plaats van alleen met woorden te laten zien dat je in iets gelooft of voor iets gaat. Voeg de daad bij het woord! Want een ‘woord’ zonder plan én middelen blijft slechts een wens. Durven kiezen voor wat je écht belangrijk vindt, is de eerste stap. Daarna volgt het inzetten van jouw energie en eventueel je geld zodat je daadwerkelijk ergens het verschil kunt maken. Dit vind ik de essentie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Wellicht heb je op dit moment weinig tijd of aandacht om verder te lezen, daarom volgt nu alvast het einde van deze column. En als je de context van mijn vragen aan jou wilt begrijpen, dan hoop ik dat je na de vragen verder leest.

Als social impact ondernemer van een zorginstelling die ook een inspirerende vergaderlocatie is, sta ik voor de uitdaging om het mensen zo makkelijk en leuk mogelijk te maken om hun geld, tijd en energie te investeren in het maken van sociale impact op Landgoed Nuwenhuys. De continuïteit van onze maatschappelijke activiteiten hangt namelijk af van de inkomsten uit de vergaderzaal. Jij helpt mij deze uitdaging aan te gaan door je reacties op onderstaande vragen met me te delen. En daarmee maak je ook direct social impact😊

Stel: jij overweegt je volgende vergadering, workshop, training of event op Landgoed Nuwenhuys te laten plaatsvinden.

 1. Wat is het maken van sociale impact op onze inspirerende vergaderlocatie jou waard? Vergelijk je onze prijs met die van andere locaties? Ben je bereid een meerprijs te betalen of juist niet? Vind je dat de prijs onderhandelbaar moet zijn? Wat zijn je overwegingen hierbij?
 2. Hoe maak ik het sociale rendement van jouw investering daarvoor concreet (zichtbaar, tastbaar, beleefbaar)?
 3. Hoe maak ik het ‘aantrekkelijk(er)’ voor jou om op het vlak van de gehandicaptenzorg sociale impact te willen maken?
 4. Wat is een geschikt icoontje om ‘social impact (in de gehandicaptenzorg)’ te verbeelden? Zoals er ook icoontjes zijn voor CO2 neutraal.

Ik kijk echt uit naar jullie reacties en zal in een van de volgende columns de resultaten delen.

Dank vast! Dan nu de context van mijn vragen.

Het verplichtende karakter van de CSRD – hoe (on)voorwaardelijk wordt jouw bijdrage?

Organisaties ontkomen er niet meer aan: beleid maken op het vlak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen waarbij alle ESG aspecten aan bod komen (envrionmental, social en governance). De Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) voortvloeiend uit de Europese Green Deal wordt de komende jaren uitgerold over organisaties. Het gewenste resultaat daarvan: dat de EU een moderne, concurrerende economie wordt die werkt voor mensen en die zorgt voor stabiliteit, banen, groei en investeringen. Wie kan daar niet achter staan? Met een beetje inspanning kan iedereen een antwoord formuleren op de vraag: HOE dan? Maar ik vrees dat het verplichtende karakter iets gaat doen met de motivatie van mensen. Is er immers niet een groot verschil tussen ‘iets willen betekenen vanuit je hart, vanuit een diepgevoelde overtuiging’ en ‘iets doen omdat het moet’? Zou het verplichte karakter van het rapporteren op ESG aspecten kunnen leiden tot het stellen van voorwaarden: voor wat hoort wat? Ik hoor het mensen al zeggen: “Als ik een deel van mijn vermogen moet delen met een goed doel, wil ik er niet op achteruitgaan. What’s in it for me?”. Hoe (on)voorwaardelijk is jouw bijdrage?

Social impact maken – wat is het je waard?

Ik vind het hartverwarmend om te ervaren hoe organisaties onze sociale onderneming ondersteunen.  @Webelephant, @PTFS, @Heldhavtig, @BouwbedrijfBalemans, @VanLanschotKempen, @BetrokkenOndernemersBreda, elk op hun eigen manier investeren ze hun tijd, geld of netwerk om op onze locatie Social Impact te maken.

Ook ben ik heel dankbaar voor al die organisaties die hun vergadering, training, workshop of event op Landgoed Nuwenhuys organiseren. Los van de prachtige voorzieningen, krijgen onze gasten alles wat ze verwachten van een toplocatie. Tijdens ons welkomstpraatje vertellen we dat hún aanwezigheid het mogelijk maakt dat wij intensieve begeleiding bieden. Voor sommige organisaties is dat een belangrijke reden om hun vergadering bij ons te organiseren. Voor anderen is het slechts een prettige bijkomstigheid.

Een terugkerend gesprek met bezoekers van onze vergaderlocatie op Landgoed Nuwenhuys, gaat over manieren waarop organisaties social impact kunnen maken. Organisaties zoeken het antwoord in de inzet van arbeidsuren voor het maken van social impact: 1 dag per jaar met al het personeel je inspannen voor een goed doel (win-win want ook goed voor de teambuilding) of 40 uur per jaar gratis advies voor sociale impact ondernemers. Of meedoen aan een sportieve uitdaging voor een goed doel. Wanneer ik vervolgens vraag “Wat is het maken van social impact je waard? Hoeveel mag het je kosten?” is het wat stiller. Soms is het antwoord dat ze een bepaald percentage van hun omzet reserveren voor het maken van social impact en dat er een plan is voor de besteding van het budget.

Alles van waarde is weerloos, wordt van aanraakbaarheid rijk en aan alles gelijk (Lucebert)

Dagverrijking op Landgoed Nuwenhuys zorgt elke dag voor een boost in het gevoel van welzijn van 9 mensen met een meervoudige beperking. Daar waar veel gehandicaptenzorginstellingen worstelen om met de beperkt beschikbare zorgbudgetten zelfs de meest basale zorg te bieden, geven wij met een bezetting van 1 zorgbegeleider op 3 mensen met een beperking de begeleiding die echt nodig is. Deze personeelsbezetting is mogelijk omdat wij additionele inkomsten genereren: organisaties gebruiken tegen betaling onze prachtige locatie voor hun vergadering, workshop, training of event. Aan het eind van het jaar houden wij geen geld over want we zijn een ‘nul-operatie’ – een stichting zonder winstoogmerk.

Ik ken iemand die zich steeds weer verwondert over het feit dat we zo veel en zulk waardevol werk verzetten, met ‘0’ als resultaat. En dit is precies waar het over gaat: niet over financieel rendement, maar over sociaal rendement. Ik zou als sociaal impact ondernemer heel gráág meer geld willen hebben om nóg meer social impact te kunnen maken:

 • Om het zorgpersoneel te belonen voor wat zij waard zijn. Hoe is het uit te leggen dat het salaris van mensen in de zorg zo veel lager ligt dan van mensen het bedrijfsleven – hoe waarderen wij eigenlijk de arbeid die iemand verricht? Het lijkt erop dat de hoogte van de beloning van arbeid vooral een blijk van waardering is van de inspanning van het maken van (nog meer) financiële winst waar de aandeelhouders financieel (nog) beter van worden. Wanneer is het genoeg?
 • Om het vervoer voor onze medewerkers met een beperking naar hun werk betaalbaar en comfortabel te maken. Dit is een onderwerp voor een andere column.
 • Om levensverrijkende activiteiten voor onze medewerkers met een beperking te organiseren, bijvoorbeeld op cultureel, spritueel en sociaal vlak.
 • Om financiële buffers aan te leggen voor mogelijke tegenvallers. Wie weet welke verrassingen ons te wachten staan in de verdeling van de schaarse zorgbudgetten de komende jaren? Welke waarden gaan de verdeelsleutel bepalen: vinden we een duur medicijn van meer waarde dan menswaardige begeleiding voor mensen die volledig afhankelijk zijn van anderen? Of de zorg voor ouderen van meer waarde dan de zorg voor mensen met een beperking?

Méér geld kan ik alleen maken door in de kosten te snijden of door meer te vragen voor ons ‘product’. En dit brengt mij bij de hamvraag: wat is ons product – de vergader ervaring op Landgoed Nuwenhuys en de Social Impact die je daarmee maakt – waard? En hoe (on)voorwaardelijk staan onze klanten erin?

Dank je wel voor het lezen tot zo ver! Je bent weer bij het begin.

Als sociaal ondernemer sta ik voor de uitdaging om het mensen zo makkelijk mogelijk te maken om hun middelen – lees geld en tijd – te investeren in het maken van sociale impact op onze locatie. De continuïteit van onze activiteiten hangt immers af van de inkomsten uit de vergaderzaal. Jij helpt mij deze uitdaging aan te gaan door je reacties op onderstaande vragen met me te delen. En daarmee maak je ook direct social impact😊

Stel: jij overweegt je volgende vergadering, workshop, training of event op Landgoed Nuwenhuys te laten plaatsvinden.

 1. Wat is het maken van sociale impact op onze locatie jou waard? Vergelijk je onze prijs met die van andere locaties? Ben je bereid een meerprijs te betalen of juist niet? Vind je dat de prijs onderhandelbaar moet zijn? Wat zijn je overwegingen hierbij?
 2. Hoe maak ik het sociale rendement van jouw investering daarvoor concreet (zichtbaar, tastbaar, beleefbaar)?
 3. Hoe maak ik het ‘aantrekkelijk(er)’ voor jou om op het vlak van de gehandicaptenzorg sociale impact te willen maken?
 4. Wat is een geschikt icoontje om ‘social impact (in de gehandicaptenzorg)’ te verbeelden? Zoals er ook icoontjes zijn voor CO2 neutraal.

Ik kijk echt uit naar je reactie en zal in een van de volgende columns de resultaten delen. Wordt vervolgd!

Lieve groet, Annina van Logtestijn – Heimovaara